Skip to main content

Bane

Aarsleff Rail har ekspertise og spesialkompetanse innen jernbanetekniske fagområder, og bistår med både vedlikehold og bygging av sporvei og jernbane. Vi har et dyktig team som har spesialisert seg på ulike fagfelt, noe som sikrer bred kompetanse.

Basen er lokalisert i Østfold, men arbeidet utføres i hele landet og under alle kontrakttyper (total-, hoved- og underentreprise). Her kan du lese mer om hva vi kan tilby innen jernbaneteknisk arbeid. 

Våre tjenester innen bane

Aarsleff Rail utfører en rekke vedlikeholds- og nybyggingstjenester innen bane. Dette inkluderer blant annet arbeid på det nasjonale jernbanenettet, t-bane, trikkebaner og private sidespor.

Her er noen eksempler på oppdrag vi utfører i denne kategorien:

 • Svillebytte
 • Fornyelse av eksisterende planoverganger, spor og sporvekslere
 • Drenering og vegetasjonsrydding langs jernbane
 • Arbeid på føringsveier for fiber og kabler lange jernbanesporet

Hvorfor benytte Aarsleff Rail til banearbeid?

Ifølge selskapets CEO, Nikolaj Lundberg, har Aarsleff Rail samme mål som kunden. Det vil si at fokuset er å levere prosjektet til avtalt tid og pris, og ikke minst – i henhold til gjeldende kvalitetskrav. Han utdyper:

– Det er viktig med kvalitetsfokus om jernbanen skal komme til nytte for brukerne. Vi ivaretar prosjekter innenfor alle fagområder, og disse gjennomføres av egne ansatte. Dette gir oss stor grad av kontroll på prosjektet, og sikrer samtidig høy kvalitet i utførelsen.

Aarsleff Rail er for øvrig godkjent som leverandør av jernbanesikkerhetsytelser, og kan vise til sveisesertifikat innen skinnesveising. Alle godkjenninger og sertifiseringer er på plass, og kunden kan derfor alltid føle seg trygg på at prosjektet utføres på en trygg og god måte.

Ressurser og utstyr av høyeste kvalitet

I dag er Aarsleff Rail en av Skandinavias største jernbaneentreprenører, og dette sikrer tilgang på både ressurser og kvalitetsmaskiner fra søsterselskapene i Sverige og Danmark.

Maskinparken er stor og ny, og inkluderer blant annet skinnekjørende maskiner – herunder Huddig-gravemaskiner i ulike størrelser. Vi har også en stor beholdning av spesialutstyr til maskinene, noe som blant annet brukes ved sville- og skinnebytte.

Aarsleff Rail har også et ressurssterkt team med kompetanse og erfaring fra ulike felt. Dette sikrer at vi kan utføre alt av vedlikehold og bygging på og langs jernbanen. Teamet vårt består blant annet av følgende:

 • Signalmontører
 • Banearbeidere
 • Banemontører / fagarbeidere innen spor
 • Skinnesveisere
 • Anleggsledere
 • Prosjektledere
 • Tele- og fibermontører
 • Godkjente maskinførere
 • Hovedsikkerhetsvakter (HSV)
 • Ledere for el-sikkerhet (LFS)

Kontakt oss for oppdrag innen bane

Teamet vårt har spesialisert seg innen arbeid på og ved trafikkerte jernbanespor. Kontakt oss gjerne i dag ved behov for bygging eller vedlikehold av privat eller offentlig bane!