Skip to main content
om oss

Om oss

Vår historie

Firmaet ble grunnlagt i 2005 av Atle Eriksen og Frank Melby. De har begge lang erfaring fra mange års arbeid hos Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). De har bygget opp firmaet sten for sten på en god og solid måte.

I november 2017 ble Aarsleff Rail (AS) kjøpt opp av det danske konsernet Per Aarsleff og er i dag administrativt en del av grupperingen Aarsleff Rail som i tillegg til Banedrift består av svenske Anker AB med hovedkontor i Halmstad og tre avdelinger av Aarsleff Rail både på Sjælland og Jylland i Danmark.

Vi tilbyr prosjekter i samarbeid innen Aarsleff Rail gruppen. På den måten benytter vi våre gode ressurser, både personell og maskiner, på tvers av grensene.

I dag har Aarsleff Rail (AS) ca 70 ansatte innen fagfeltene Bane og Signal/Tele. Administrasjonen er liten og effektiv og inkluderer anbudsarbeid, prosjektledelse, personal/økonomi, HMS og kvalitet.

HMS og kvalitet

Bedriften ble sertifisert ihht kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 4. juli 2017 og NS-EN ISO 14001:2015 7. juni 2023, du kan laste ned vårt sertifikat her: NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

Våre godkjenninger

  • Trans Q sertifisering
  • Achilles
  • Startbank
  • Samt nødvendige godkjenninger for arbeid i og ved trafikkerte jernbanespor 

Vår Kvalitetspolicy:

Vårt mål er å gjøre våre oppdragsgivere fornøyd med vår innsats innen arbeid i og ved trafikkert jernbanespor og for vegetasjonsrydding. Vi vil gjøre dette gjennom å oppfylle de krav og forventninger som er definert i hvert enkelt prosjekt eller oppdrag. Vi vil arbeide for kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet gjennom god prosesskultur, definerte mål og aktiv deltagelse fra hver enkelt medarbeider. 

Vår policy for HMS:

Det er vår policy å sørge for sikkerheten til alle ansatte og andre personer som blir direkte berørt av aktiviteter i vårt selskap, så langt det er praktisk gjennomførbart. Virksomheten skal som minimum oppfylle lover, forskrifter og andre krav.

Vi gir tilstrekkelig informasjon, instruksjon og opplæring for at alle ansatte skal kunne unngå farlige situasjoner og bidra positivt til egen helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi vil kontinuerlig arbeide for å redusere utslipp til luft og vann samt redusere forbruk av energi og andre naturressurser. Vi vil gjennomføre risikoanalyser for å sørge for at arbeidsmiljø og ytre miljø er så godt ivaretatt som praktisk mulig.

Det er forventet at alle ansatte etterlever denne HMS-policy. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for regelmessige gjennomganger og oppfølging.

Ansvarlighet

På bakgrunn av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, har Aarsleff Rail (AS) valgt å utgi informasjon om virksomhetens forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Spørsmål rundt dette emne kan rettes til: 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alle henvendelser besvares så fort som mulig og innenfor rimelig tid.