Skip to main content

Anleggsveksler Sandbukta-Moss-Såstad (SMS Fase 10.50)

I forbindelse med at Bane NOR bygger et 10 kilometer langt dobbeltspor på strekningen mellom Sandbukta til Såstad i Rygge (Østfold-banen), fikk Aarsleff Rail blant annet i oppdrag å bistå med anleggsveksler.

Prosjektet SMS Fase 10.50 er en del av tiltakene som er iverksatt i forbindelse med ombygging av jernbanestasjonen i Moss. Den nye stasjonen tilrettelegges for opptil fire avganger i timen, og reisetiden til Oslo reduseres til omkring 30 minutter.

En fornøyd prosjektleder

SMS Fase 10.50 ble ledet av prosjektleder Fredrik Høidal, og det forberedende arbeidet startet opp i februar 2022. I april ble hovedarbeidet påbegynt, og forventet sluttoppgjør er i løpet av desember.

– Alt har gått etter planen, og det har vært et veldig god samarbeid med Bane NOR, som er byggherre. Prosjektet har vært godt planlagt, forklarer han.

Ifølge Høidal ble mesteparten av prosjektet utført i sommerbruddet, som varte fra 29. juni til 30. juli. Alt arbeidet som ble planlagt i dette tidsrommet foregikk problemfritt, til glede for prosjektlederen.

Innlegging av sporveksler og ombygging av anlegg

Aarsleff Rail sitt oppdrag har blant annet gått ut på å legge inn to sporveksler, også kjent som anleggsveksler. Dette kan betraktes som en innretning i jernbanesporet som gjør det mulig å flytte toget fra ett spor til et annet.

Ifølge Høidal har prosjektet bydd på varierte oppgaver.

– Vi har lagt inn to sporveksler. Én ble lagt inn på Sandbukta og én på Såstad, med tilhørende ombygging av KL-anlegg, lavspentanlegg og signalanlegg.

Mye planlegging ligger bak

Som prosjektleder har Fredrik Høidal mange baller i luften, og under SMS Fase 10.50 har arbeidsoppgavene vært mange og varierte.

– Jeg sitter som leder i prosjektorganisasjonen, og fokuset mitt er at vi skal overholde alle frister, utføre alt i henhold til kontrakten og at de ulike faggruppene er med på det vi gjør, utdyper han.

Ifølge Høidal følger han også opp faggruppene, og planlegger de forskjellige fasene i hvert av fagene. Utenom dette har han også ansvar for de administrative oppgavene i prosjektet, samt økonomi og framtidsplanlegging.

For at et prosjekt skal bli vellykket, er det mange aspekter som skal klaffe. En stor del av suksessoppskriften er god planlegging og kontroll på den administrative biten.

Kunde:

Bane NOR

Tidsperiode:

01.02.2022 - 31.12.2022